Zolang de artikels vermeld zijn onder de rubriek

 SUPERPROMO van de week

en in voorraad zijn, kunt u deze aan de vermelde prijs bestellen.